Warunki gwarancji:

 1. Po polakierowaniu podłogi nie powinna ona być używana i przykrywana, przez co najmniej 10 dni. Podczas tego czasu konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu w celu odpowiedniego wyschnięcia i utwardzenia się warstwy lakieru.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi konieczne jest zastosowanie odpowiedniego środka do pielęgnacji.
 3. O podłogę powinno się dbać zgodnie z normą DIN 1835 i instrukcją użytkowania.
 4. Przed wejściem na parkiet należy położyć sztywną wycieraczkę, aby chwytała kurz, piasek i małe kamienie. Wewnątrz pomieszczenia należy umieścić wycieraczkę miękką tekstylną w celu przechwycenia wilgoci i resztek zanieczyszczeń z obuwia.
 5. Podłoga powinna być systematycznie sprzątana z piasku i innych zanieczyszczeń. Twarde zanieczyszczenia typu ziarna piasku przyczyniają się do nacinania warstwy lakieru, zadrapań a w konsekwencji do ścierania lakieru.
 6. Twarde zanieczyszczenia powinny być usuwane odkurzaczem.
 7. Plamy i inne zabrudzenia z połogi należy usunąć wilgotną ścierką z dodatkiem odpowiedniego środka. Nie należy używać zbyt dużo wody. Na podłodze nie wolno zostawiać mokrych plam.
 8. W celu usunięcia z podłogi silnych zabrudzeń należy używać tzw. zmywaczy.
 9. Wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić 45-65%.
 10. Wszystkie meble powinny być wyposażone w filcowe (a nie gumowe!) podkładki pod nogi.
 11. Należy zwracać uwagę na obuwie, żeby obcasy nie uszkadzały podłogi.
 12. Podłoga powinna być konserwowana i czyszczona, co najmniej raz na 6 miesięcy.
 13. Wszystkie wady i uszkodzenia powinny być zgłaszane do sprzedawcy lakieru w formie pisemnej. Do momentu oględzin podłoga powinna być odpowiednio zabezpieczona. W przeciwnym razie gwarancja może być utracona.
 14. W przypadku uznania reklamacji, składający reklamację otrzyma rekompensatę w postaci lakieru z naszego aktualnego asortymentów ilości pomniejszonej o 10% za każdy rok użytkowania podłogi od daty lakierowania.
 15. Nie spełnienie powyższych warunków jest przyczyną utraty gwarancji.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Zadrapań oraz chemicznego mechanicznego uszkodzenia podłogi, które są wynikiem nieodpowiedniego użytkowania podłogi oraz stosowania nieodpowiedniej konserwacji podłogi.
 2. Uszkodzeń spowodowanych wpływem wilgoci na podłogę drewnianą zarówno z powietrza jak i ścian oraz podkładu.
 
    partner: euronecik.pl