Pacjentów ze skierowaniem z przychodni lub od lekarza rodzinnego, który ma z nami podpisaną umowę, obsługujemy bezpłatnie. Pozostali pacjenci płacą za wykonane badania zgodnie z cennikiem.

Większość wyników jest do odebrania w tym samym dniu, na niektóre wyniki trzeba poczekać do kilku dni.

 

Badania Laboratoryjne

 

HEMATOLOGIA

1.Morfologia

2.OB

3.Retikulocyty

4.Rozmaz krwi mikroskopowo

 

KOAGULOLOGIA

1.Czas krwawienia

2.Czas krzepnięcia

3.Czas protrombinowy (PT) – INR

4.Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)

5.D-dimery

6.Fibrynogen

 

ANALITYKA OGÓLNA

1.Białko w moczu ilościowo

2.Mocz badanie ogólne

3.Kał na krew utajoną

4.Kał na pasożyty

5.Kał (Giardia-EIA test)

 

BIOCHEMIA

1.ALT

2.Albumina

3.Amylaza w krwi

4.Amylaza w moczu

5.AST

6.Białko całkowite

7.Bilirubina całkowita

8.Bilirubina bezpośrednia

9.Wapń

10.CK-MB mass

11.Cholesterol cał.

12.HDL-cholesterol

13.LDL-cholesterol - oznaczane

14.Chlor (Cl)

15.CPK

16.CRP ilościowo

17.Elektroforeza białek

18.Fosfataza alkaliczna

19.Fosfataza kwaśna

20.Ferrytyna

21.Glukoza

21.Glukoza-obciążenie 2 punkt.

22.Glukoza-obciążenie 3 punkt.

23.Glukoza-obciążenie 4 punkt.

24.GGTP

25.HbA1C

26.Kreatynina

27.Kreatynina w moczu

28.Kreatynina (klirens)

29.Kwas moczowy

30.LDH

31.Lit

32.Magnez

33.Mocznik

34.Potas (K)

35.Peptyd C

36.Prokalcytonina (PCT)

37.Sód (Na)

38.TIBC

39.Transferyna

40.Pr. Tymolowa

41.Trójglicerydy

42.Wapń

43.Wapń w moczu

44.Krzywa żelazowa

45.Żelazo (Fe)

46.Troponina I

MARKERY NOWOTWOROWE

1.AFP (alfa-fetoproteina)

2.Ca 125

3.Ca15-3

4.Ca 15-9

5.CEA

6.PSA – wolny

7.PSA – całkowity

 

HORMONY PŁCIOWE

1.DHEA_S

2.Estradiol

3.FSH

4.Kortyzol

5.LH

6.PRL (prolaktyna)

7.PRL (Test z MCP)

8.Progesteron

9.Testosteron

10 HCG

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

1.anty-TG

2.anty-TPO

3.FT3

4.FT4

5.TSH

ALERGOLOGIA

1.IgE całkowite

2.IgE panel pokarmowy

3.IgE panel oddechowy

4.IgE panel pediatryczny

5.IgE panel atopowy

BADANIE NASIENIA

1.Seminogram

2.Test MAR

3.Test migracji

4.PCT - test

 

INNE

1.ASO

2.Odczn walera-Rosego

3.Test RF Latex

4.Test VDRL

 

6.Chlamydia trachomatis – antygen

 

8.IgA

9.IgG

10.IgM

11.Toxo IgM

12.Toxo IgG

13.Rubella IgM

14.Rubella IgG

15.CMV IgM

16.CMV IgG

17.anty HCV

18.anty HIV

19.HBs Ag

20.HBsAg- test potwierdzenia

21.anty-HAV IgM

22.anty-HBs

23.anty-HBc IgM

24.anty-HBc IgM/IgG

25.HBeAg

26.anty-HBe

27.Borelioza IgM

28.Borelioza IgG

29.Borelioza IgM Western-Blot

30.Borelioza IgG Western-Blot

31.Celuroplazmina

32.Prokalcytonina (PCT)

33.Parathormon

34.Alfa 1- antytrypsyna

35.anty- CCP

36.Kwas walproinowy

37.Przeciwciała przeciw endomysium/gliadyna

 

 
    partner: euronecik.pl